מיתוג יריד קריירה ותעסוקה
אוניברסיטת בר אילן

שנה שניה שאנחנו עובדים יחד על היריד, מיתוג כללי לכל האלמנטים הדרושים: חוברת המפרטת את החברות המשתתפות ביריד, פרסומים בעיתונות ושלטי חוצות, שלטי הכוונה בשטח האוניברסיטה ועוד.