עיצוב ואיור ספר

עיצוב ועימוד ספר פרשות שבוע הכולל איורים לשבעת השערים לפי שבעת ימי הבריאה.