אגודת הסטודנטים
אוניברסיטת בר אילן

עבודה שוטפת על פרסומים לאירועי האגודה ברחבי האוניברסיטה.